Betting Splits
Opening SplitSaturday,February 24SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-02-23
07:30 PM ET
 Elon
 Hofstra
-

-13.5
0%

100%  
0%

100%  
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2024-02-23
11:00 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
87%

13%  
30%

70%  
142

-
100%

0%
100%

0%
+575

-850
0%

100%  
5%  

95%  
Last 25 SplitsSaturday,February 24SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-02-24
07:00 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
17%  

83%
28%  

72%
143

143
63%

37%  
69%

31%  
+700

-1100
2%

98%
3%

97%
2024-02-24
06:50 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
10%

90%  
27%

73%
143

143
64%

36%
71%

29%
+700

-1100
2%

98%
3%

97%
2024-02-24
06:40 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
11%  

89%
27%

73%
143

143
64%  

36%
71%

29%  
+700

-1100
2%  

98%
3%

97%
2024-02-24
06:30 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
10%

90%
27%

73%
143

143
63%

37%
73%

27%  
+700

-1100
1%

99%
3%

97%
2024-02-24
06:20 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
10%

90%  
27%  

73%
143

143
63%

37%
74%

26%  
+700

-1100
1%

99%
3%  

97%
2024-02-24
06:10 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
11%

89%  
26%

74%
143

143
63%

37%  
75%

25%  
+700

-1100
1%

99%
2%

98%
2024-02-24
06:00 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
12%

88%
26%

74%
143

143
65%

35%
77%  

23%
+700

-1100
1%

99%
2%

98%
2024-02-24
05:50 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
12%

88%
26%

74%  
143

143
65%  

35%
76%

24%
+700

-1100
1%

99%
2%

98%
2024-02-24
05:40 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
12%  

88%
27%

73%
143

143
62%

38%
76%

24%
+700

-1100
1%

99%
2%

98%
2024-02-24
05:30 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
11%

89%
27%

73%
143

143
62%

38%
76%

24%
+700

-1100
1%

99%
2%

98%
2024-02-24
05:20 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
11%

89%  
27%

73%
143

143
62%  

38%
76%

24%
+700

-1100
1%

99%
2%

98%
2024-02-24
05:10 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
12%

88%
27%

73%  
143

143
60%  

40%
76%

24%  
+700

-1100
1%

99%
2%

98%
2024-02-24
05:00 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
12%

88%
28%

72%
143

143
59%

41%
77%  

23%
+700

-1100
1%

99%
2%

98%
2024-02-24
04:50 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
12%

88%  
28%

72%  
143

143
59%

41%
76%

24%
+700

-1100
1%

99%
2%

98%
2024-02-24
04:40 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
13%

87%
29%  

71%
143

143
59%

41%
76%

24%
+700

-1100
1%

99%
2%

98%
2024-02-24
04:30 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
13%

87%
28%  

72%
143

143
59%

41%  
76%

24%  
+700

-1100
1%

99%
2%

98%
2024-02-24
04:20 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
13%

87%
27%

73%
143

143
61%

39%
77%

23%
+700

-1100
1%  

99%
2%

98%
2024-02-24
04:10 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
13%

87%
27%

73%  
143

143
61%

39%
77%

23%
+700

-1100
0%

100%
2%

98%
2024-02-24
04:00 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
13%

87%  
28%  

72%
143

143
61%

39%
77%  

23%
+700

-1100
0%

100%
2%

98%
2024-02-24
03:50 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
14%

86%
27%

73%
143

143
61%

39%
76%

24%
+700

-1100
0%

100%
2%

98%
2024-02-24
03:40 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
14%

86%  
27%

73%
143

143
61%

39%
76%

24%
+700

-1100
0%

100%
2%

98%
2024-02-24
03:30 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
15%

85%
27%

73%
143

143
61%  

39%
76%  

24%
+700

-1100
0%

100%
2%

98%
2024-02-24
03:20 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
15%

85%
27%  

73%
143

143
55%

45%
75%

25%
+700

-1100
0%

100%
2%

98%
2024-02-24
03:10 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
15%

85%
26%

74%  
143

143
55%

45%
75%  

25%
+700

-1100
0%

100%
2%

98%
2024-02-24
03:00 PM ET
 Elon
 Hofstra
+13.5

-13.5
15%

85%
27%

73%
143

143
55%

45%
74%

26%
+700

-1100
0%

100%
2%

98%