Betting Splits
Opening SplitSaturday,February 24SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-02-23
07:20 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-
100%  

0%
100%  

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2024-02-23
10:40 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
7%  

93%
36%

64%  
147.5

148.5
100%

0%
83%

17%  
-

-410
0%

100%  
0%

100%  
Last 25 SplitsSaturday,February 24SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-02-24
04:00 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+9

-9
29%  

71%
48%

52%
147

147
79%  

21%
52%  

48%
+320

-410
8%

92%
2%

98%
2024-02-24
03:50 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+9

-9
28%

72%
48%

52%
147

147
77%

23%
50%  

50%
+320

-410
8%

92%
2%

98%
2024-02-24
03:40 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+9

-9
28%

72%  
48%

52%
147

147
77%  

23%
49%  

51%
+320

-410
8%

92%
2%

98%
2024-02-24
03:30 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+9

-9
29%  

71%
48%

52%
147

147
58%  

42%
47%

53%
+320

-410
8%

92%  
2%

98%
2024-02-24
03:20 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+9

-9
28%  

72%
48%

52%
146.5

146.5
57%

43%  
47%

53%
+320

-410
9%

91%
2%

98%
2024-02-24
03:10 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+9

-9
27%

73%
48%

52%  
147.5

147.5
58%  

42%
47%  

53%
+310

-395
9%

91%
2%

98%
2024-02-24
03:00 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
27%

73%  
49%

51%
147.5

147.5
29%  

71%
46%

54%  
+280

-355
9%

91%  
2%

98%
2024-02-24
02:50 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
31%  

69%
49%

51%  
147.5

147.5
28%

72%
47%

53%  
+280

-355
10%

90%
2%

98%
2024-02-24
02:40 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
30%  

70%
50%

50%  
147.5

147.5
28%

72%  
48%

52%
+280

-355
10%

90%  
2%

98%
2024-02-24
02:30 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
29%

71%
51%

49%
147.5

147.5
29%  

71%
48%

52%
+280

-355
11%

89%
2%  

98%
2024-02-24
02:20 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
29%

71%
51%

49%
147.5

147.5
28%

72%
48%

52%
+280

-355
11%

89%
1%

99%  
2024-02-24
02:10 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
29%

71%
51%

49%  
147.5

147.5
28%

72%
48%

52%
+280

-355
11%

89%
2%  

98%
2024-02-24
02:00 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
29%

71%
52%

48%
148

148
28%

72%
48%

52%
+275

-345
11%

89%
1%

99%  
2024-02-24
01:50 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
29%

71%  
52%

48%
148

148
28%

72%
48%

52%
+275

-345
11%

89%
2%

98%
2024-02-24
01:40 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
30%

70%
52%

48%  
148

148
28%

72%
48%

52%  
+295

-375
11%

89%  
2%  

98%
2024-02-24
01:30 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
30%

70%
53%

47%
148

148
28%

72%
49%

51%  
+295

-375
12%

88%
1%

99%
2024-02-24
01:20 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
30%  

70%
53%

47%
148

148
28%

72%
50%  

50%
+295

-375
12%

88%
1%

99%
2024-02-24
01:10 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
29%

71%
53%

47%  
148

148
28%  

72%
49%  

51%
+295

-375
12%

88%
1%

99%
2024-02-24
01:00 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
29%

71%
54%

46%
148

148
27%

73%
48%  

52%
+295

-375
12%

88%
1%

99%
2024-02-24
12:50 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
29%

71%  
54%

46%
148

148
27%

73%
47%

53%
+295

-375
12%

88%
1%

99%
2024-02-24
12:40 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
30%  

70%
54%

46%
148.5

148
27%

73%
47%

53%  
+295

-375
12%

88%  
1%

99%
2024-02-24
12:30 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
29%

71%
54%

46%
148.5

148.5
27%

73%  
48%

52%  
+295

-375
13%

87%
1%

99%
2024-02-24
12:20 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
29%  

71%
54%

46%
148.5

148.5
50%

50%
49%

51%
+295

-375
13%

87%
1%

99%
2024-02-24
12:10 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
27%

73%
54%

46%
148.5

148.5
50%

50%  
49%

51%
+285

-375
13%

87%  
1%

99%
2024-02-24
12:00 PM ET
 Georgia Tech
 Miami FL
+8

-8
27%

73%  
54%

46%
148.5

148.5
51%

49%  
49%

51%
+285

-360
14%

86%
1%

99%