Betting Splits
Opening SplitSaturday,February 24SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-02-23
07:20 PM ET
 W Carolina
 VMI
-

-
0%

0%
0%

0%
152.5

152.5
100%  

0%
75%  

25%  
-

-
0%

0%
0%

0%
2024-02-23
10:20 PM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
63%

37%  
73%

27%  
154.5

154.5
94%

6%
48%

52%  
-1350

-
100%  

0%
100%  

0%
Last 25 SplitsSaturday,February 24SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-02-24
01:00 PM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
69%

31%
64%

36%
157.5

157.5
64%

36%  
45%  

55%
-1650

+950
90%

10%
92%

8%  
2024-02-24
12:50 PM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
69%

31%
64%

36%
158

158
74%  

26%
44%

56%
-1650

+950
90%

10%
93%

7%
2024-02-24
12:40 PM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
69%  

31%
64%

36%
158

158
72%

28%
44%

56%
-1650

+950
90%

10%
93%

7%
2024-02-24
12:30 PM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
68%  

32%
64%

36%
158

158
72%

28%  
44%

56%
-1650

+950
90%

10%  
93%

7%
2024-02-24
12:20 PM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
67%  

33%
64%

36%  
158

158
73%

27%  
44%

56%  
-1650

+950
91%

9%
93%

7%
2024-02-24
12:10 PM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
66%  

34%
65%  

35%
158

158
75%

25%  
45%

55%
-1650

+950
91%

9%
93%

7%
2024-02-24
12:00 PM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
65%  

35%
64%

36%
158

158
78%

22%
45%

55%
-1650

+950
91%  

9%
93%  

7%
2024-02-24
11:50 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
64%  

36%
64%

36%
156.5

156.5
78%  

22%
45%

55%
-1650

+950
90%

10%
92%

8%
2024-02-24
11:40 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
63%  

37%
64%  

36%
156.5

156.5
76%

24%
45%

55%
-1650

+950
90%

10%
92%

8%
2024-02-24
11:30 AM ET
 W Carolina
 VMI
-15.5

+16
62%

38%  
63%

37%
155

154.5
76%  

24%
45%  

55%
-1650

+950
90%

10%
92%

8%
2024-02-24
11:20 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16.5

+16.5
65%

35%  
63%

37%  
154.5

154.5
74%

26%  
44%  

56%
-1600

+900
90%

10%
92%

8%
2024-02-24
11:10 AM ET
 W Carolina
 VMI
-15.5

+15.5
66%  

34%
64%

36%
154.5

154.5
75%

25%  
42%

58%
-1600

+900
90%

10%
92%

8%
2024-02-24
11:00 AM ET
 W Carolina
 VMI
-15.5

+15.5
64%

36%  
64%

36%
154.5

154.5
76%

24%
42%  

58%
-1600

+900
90%  

10%
92%

8%
2024-02-24
10:50 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
69%

31%
64%  

36%
154.5

154.5
76%  

24%
41%  

59%
-1650

+950
89%

11%  
92%

8%
2024-02-24
10:40 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
69%  

31%
63%

37%  
154.5

154.5
74%  

26%
39%

61%
-1650

+950
90%

10%
92%

8%
2024-02-24
10:30 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
68%  

32%
64%  

36%
154.5

154.5
64%  

36%
39%  

61%
-1650

+950
90%

10%
92%

8%
2024-02-24
10:20 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
67%  

33%
63%

37%
154.5

154.5
61%

39%
38%

62%
-1650

+950
90%  

10%
92%

8%
2024-02-24
10:10 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
63%

37%
63%

37%
154.5

154.5
61%

39%
38%  

62%
-1650

+950
89%

11%
92%  

8%
2024-02-24
10:00 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
63%

37%
63%

37%
154.5

154.5
61%

39%  
37%

63%
-1650

+950
89%

11%
91%

9%
2024-02-24
09:50 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
63%

37%
63%  

37%
154.5

154.5
63%

37%  
37%  

63%
-1650

+950
89%

11%
91%

9%
2024-02-24
09:40 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
63%

37%  
62%

38%
154.5

154.5
65%

35%  
36%

64%  
-1650

+950
89%

11%  
91%

9%
2024-02-24
09:30 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
68%

32%  
62%

38%
154.5

154.5
74%

26%  
38%

62%  
-1650

+950
90%

10%
91%

9%
2024-02-24
09:20 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
73%

27%
62%  

38%
154.5

154.5
75%  

25%
39%  

61%
-1650

+950
90%

10%
91%

9%
2024-02-24
09:10 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
73%

27%
61%

39%
154.5

154.5
73%

27%
38%

62%
-1650

+950
90%

10%
91%  

9%
2024-02-24
09:00 AM ET
 W Carolina
 VMI
-16

+16
73%

27%  
61%

39%  
154.5

154.5
73%

27%  
38%  

62%
-1650

+950
90%

10%
90%

10%