Betting Splits
Opening SplitSunday,February 25SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-02-24
06:50 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+9.5

-9.5
6%  

94%  
33%  

67%  
137.5

-
100%  

0%
100%  

0%
-

-
0%

0%
0%

0%
2024-02-25
12:10 AM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
25%  

75%
54%

46%
137.5

137.5
95%

5%
88%

12%
+390

-520
2%  

98%  
11%  

89%  
Last 25 SplitsSunday,February 25SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-02-25
04:00 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
39%

61%  
54%

46%
138.5

138.5
88%

12%  
83%

17%  
+390

-520
6%  

94%
6%  

94%
2024-02-25
03:50 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
40%

60%
54%

46%
138.5

138.5
89%

11%
84%

16%
+380

-500
5%

95%
5%

95%
2024-02-25
03:40 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
40%  

60%
54%

46%
138.5

138.5
89%

11%  
84%

16%
+380

-500
5%

95%
5%

95%
2024-02-25
03:30 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
39%

61%
54%

46%  
138.5

138.5
90%

10%
84%

16%
+380

-500
5%

95%
5%

95%
2024-02-25
03:20 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
39%

61%
55%

45%
138.5

138.5
90%

10%
84%

16%
+380

-500
5%

95%
5%

95%
2024-02-25
03:10 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
39%

61%
55%

45%
138.5

138.5
90%

10%  
84%

16%
+370

-485
5%

95%
5%

95%
2024-02-25
03:00 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
39%

61%
55%

45%
138.5

138.5
91%

9%
84%

16%  
+370

-485
5%  

95%
5%

95%
2024-02-25
02:50 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
39%

61%  
55%

45%
138.5

138.5
91%

9%
85%

15%
+370

-485
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
02:40 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
40%

60%  
55%

45%
138.5

138.5
91%

9%  
85%

15%
+360

-470
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
02:30 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
41%  

59%
55%

45%
138.5

138.5
92%

8%
85%

15%
+360

-470
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
02:20 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
40%

60%
55%

45%
138.5

138.5
92%

8%
85%

15%  
+360

-470
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
02:10 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
40%

60%
55%

45%  
138

138
92%

8%  
86%

14%
+360

-470
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
02:00 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
40%

60%
56%

44%
138

138
93%

7%
86%  

14%
+360

-470
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
01:50 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
40%

60%
56%

44%
138

138
93%

7%
85%

15%
+380

-500
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
01:40 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
40%

60%
56%

44%
138

138
93%

7%
85%

15%
+380

-500
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
01:30 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
40%

60%
56%

44%
138

138
93%

7%
85%

15%
+380

-500
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
01:20 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
40%

60%
56%

44%  
138

138
93%

7%
85%

15%
+380

-500
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
01:10 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
40%

60%  
57%

43%
138

138
93%

7%
85%

15%
+380

-500
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
01:00 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
41%

59%
57%

43%
138

138
93%  

7%
85%

15%
+380

-500
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
12:50 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
41%

59%  
57%

43%
138

138
92%

8%
85%

15%
+380

-500
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
12:40 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
42%

58%
57%

43%  
138

138
92%

8%
85%

15%
+380

-500
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
12:30 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
42%

58%
58%

42%
138

138
92%

8%
85%  

15%
+370

-485
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
12:20 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
42%

58%  
58%

42%
138

138
92%

8%
84%

16%
+380

-500
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
12:10 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
43%

57%
58%

42%
138

138
92%

8%
84%

16%  
+370

-485
4%

96%
5%

95%
2024-02-25
12:00 PM ET
 Ohio ST
 Michigan ST
+10

-10
43%

57%
58%

42%
138

138
92%

8%
85%  

15%
+370

-485
4%

96%  
5%

95%