Betting Splits
Opening SplitThursday,March 21SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-03-17
06:50 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1.5

+1.5
45%  

55%  
51%  

49%  
138.5

138.5
15%  

85%  
25%  

75%  
-125

+105
62%  

38%  
46%  

54%  
Last 25 SplitsThursday,March 21SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
2024-03-21
04:40 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1.5

+1.5
65%

35%  
68%

32%
137

137
57%

43%  
61%

39%  
-130

+110
66%  

34%
58%

42%
2024-03-21
04:30 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1.5

+1.5
69%

31%
68%

32%  
137.5

137.5
58%  

42%
62%

38%
-130

+110
65%  

35%
58%

42%
2024-03-21
04:20 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1.5

+1.5
69%

31%
69%

31%
136.5

136.5
55%  

45%
62%

38%
-130

+110
64%

36%
58%

42%
2024-03-21
04:10 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1.5

+1.5
69%

31%  
69%

31%
136.5

136.5
54%

46%
62%

38%
-130

+110
64%

36%
58%

42%
2024-03-21
04:00 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1.5

+1.5
70%

30%  
69%

31%
136.5

136.5
54%

46%
62%

38%
-125

+105
64%

36%
58%

42%  
2024-03-21
03:50 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1.5

+1.5
72%

28%  
69%

31%
136.5

136.5
54%  

46%
62%

38%
-122

+102
64%

36%  
59%

41%
2024-03-21
03:40 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1.5

+1.5
75%

25%
69%

31%
136.5

136.5
52%  

48%
62%

38%
-122

+102
65%

35%
59%

41%
2024-03-21
03:30 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1.5

+1.5
75%

25%
69%

31%
136.5

136.5
51%

49%
62%

38%
-122

+102
65%  

35%
59%

41%
2024-03-21
03:20 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1.5

+1.5
75%

25%
69%

31%
136.5

136.5
51%  

49%
62%

38%
-122

+102
64%

36%  
59%

41%
2024-03-21
03:10 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
75%

25%
69%  

31%
136.5

136.5
50%

50%
62%

38%
-120

+100
65%

35%
59%

41%
2024-03-21
03:00 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
75%

25%
68%

32%
136.5

136.5
50%  

50%
62%

38%
-120

+100
65%

35%
59%

41%
2024-03-21
02:50 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
75%

25%
68%

32%
136.5

136.5
49%

51%
62%

38%
-120

+100
65%

35%  
59%

41%
2024-03-21
02:40 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
75%  

25%
68%

32%
136.5

136.5
49%  

51%
62%

38%
-118

-102
66%

34%
59%

41%
2024-03-21
02:30 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
74%

26%
68%

32%
136.5

136.5
48%

52%
62%

38%
-118

-102
66%

34%
59%

41%
2024-03-21
02:20 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
74%

26%
68%

32%
136.5

136.5
48%  

52%
62%  

38%
-118

-102
66%  

34%
59%

41%
2024-03-21
02:10 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
74%

26%
68%

32%
136.5

136.5
47%

53%
61%

39%
-118

-102
65%

35%
59%

41%
2024-03-21
02:00 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
74%

26%  
68%

32%
136.5

136.5
47%

53%
61%

39%
-118

-102
65%

35%
59%

41%
2024-03-21
01:50 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
75%

25%
68%

32%
136.5

136.5
47%

53%
61%

39%
-118

-102
65%

35%
59%

41%
2024-03-21
01:40 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
75%

25%
68%

32%
136.5

136.5
47%

53%
61%

39%
-118

-102
65%

35%
59%

41%
2024-03-21
01:30 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
75%  

25%
68%

32%
136.5

136.5
47%

53%
61%

39%
-118

-102
65%

35%
59%

41%
2024-03-21
01:20 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
74%

26%  
68%

32%
136.5

136.5
47%

53%
61%

39%
-118

-102
65%

35%
59%

41%
2024-03-21
01:10 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
75%

25%
68%

32%
136.5

136.5
47%

53%
61%

39%
-118

-102
65%

35%
59%

41%
2024-03-21
01:00 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
75%

25%
68%

32%
136.5

136.5
47%

53%
61%

39%
-118

-102
65%

35%
59%

41%
2024-03-21
12:50 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
75%

25%
68%

32%
136.5

136.5
47%

53%
61%

39%
-118

-102
65%  

35%
59%

41%
2024-03-21
12:40 PM ET
 Nevada (10)
 Dayton  (7)
-1

+1
75%

25%
68%

32%
136.5

136.5
47%  

53%
61%

39%
-118

-102
64%

36%
59%

41%