FINAL
ScoreLineOURecordATSO-U-PPFPAEST ScoreEST Line
 Northwestern
9
+10.5
3-32-4-04-2-022.027.3
15.6
43.3
 Nebraska
17
-10.5
39.5
3-33-3-02-4-019.021.0
27.7
-12
Betting Splits
Saturday,October 21SpreadHandleBetsTotalHandleBetsMoneyHandleBets
 Northwestern
 Nebraska

39%

61%  
39%

61%

37%

63%
64%

36%

5%

95%
3%

97%