Alexander Durley Stadium

  FINAL
  ScoreLineOURecordATSO-U-PPFPAEST ScoreEST Line
   Lincoln-CA
  7
  -
  0-20-0-00-0-010.039.5
  0
  0
   Texas Southern
  52
  -
  -
  0-40-3-13-1-016.850.5
  0
  0  Statistic Breakdown
  Offensive Statistics
   StatisticTXSO TXSOEdgeMargin
  2
  Games
  4
  TXSO TXSO
  2
  10.0
  Points Scored
  16.8
  TXSO TXSO
  6.8
  90.0
  Passing Yards
  160.0
  TXSO TXSO
  70.0
  6.4
  PYPC
  12.8
  TXSO TXSO
  6.4
  3.3
  PYPA
  6.3
  TXSO TXSO
  3.0
  50.9
  Completion PCT
  49.0
   
  1.9
  91.0
  Rushing Yards
  135.0
  TXSO TXSO
  44.0
  2.8
  RYPA
  4.2
  TXSO TXSO
  1.4
  87.0
  PenaltyYards
  74.0
  TXSO TXSO
  13.0
  1.0
  Turnovers
  2.0
   
  1.0
  Defensive Statistics
   StatisticTXSO TXSOEdgeMargin
  2
  Games
  4
   
  2
  39.5
  Points Scored
  50.5
   
  11.0
  292.0
  Passing Yards
  273.8
  TXSO TXSO
  18.3
  12.2
  PYPC
  15.0
   
  2.8
  8.7
  PYPA
  10.3
   
  1.6
  71.6
  Completion PCT
  68.9
  TXSO TXSO
  2.8
  171.5
  Rushing Yards
  217.8
   
  46.3
  5.3
  RYPA
  4.5
  TXSO TXSO
  0.8
  97.5
  PenaltyYards
  60.5
   
  37.0
  1.0
  Turnovers
  0.8
   
  0.3

  Statistic Breakdown
  Offensive Statistics
   StatisticTXSO TXSOEdgeMargin
  2
  Games
  1
   
  1
  10.0
  Points Scored
  34.0
  TXSO TXSO
  24.0
  90.0
  Passing Yards
  286.0
  TXSO TXSO
  196.0
  6.4
  PYPC
  15.9
  TXSO TXSO
  9.5
  3.3
  PYPA
  7.5
  TXSO TXSO
  4.3
  50.9
  Completion PCT
  47.4
   
  3.5
  91.0
  Rushing Yards
  200.0
  TXSO TXSO
  109.0
  2.8
  RYPA
  7.1
  TXSO TXSO
  4.3
  87.0
  PenaltyYards
  58.0
  TXSO TXSO
  29.0
  1.0
  Turnovers
  4.0
   
  3.0
  Defensive Statistics
   StatisticTXSO TXSOEdgeMargin
  2
  Games
  1
  TXSO TXSO
  1
  39.5
  Points Scored
  37.0
  TXSO TXSO
  2.5
  292.0
  Passing Yards
  275.0
  TXSO TXSO
  17.0
  12.2
  PYPC
  13.8
   
  1.6
  8.7
  PYPA
  8.3
  TXSO TXSO
  0.4
  71.6
  Completion PCT
  60.6
  TXSO TXSO
  11.0
  171.5
  Rushing Yards
  180.0
   
  8.5
  5.3
  RYPA
  3.4
  TXSO TXSO
  1.9
  97.5
  PenaltyYards
  41.0
   
  56.5
  1.0
  Turnovers
  2.0
  TXSO TXSO
  1.0

  Statistic Breakdown
  Offensive Statistics
   StatisticTXSO TXSOEdgeMargin
  8
  Games
  10
  TXSO TXSO
  2
  6.8
  Points Scored
  23.7
  TXSO TXSO
  17.0
  101.0
  Passing Yards
  168.5
  TXSO TXSO
  67.5
  10.0
  PYPC
  12.8
  TXSO TXSO
  2.8
  4.6
  PYPA
  6.6
  TXSO TXSO
  2.0
  46.0
  Completion PCT
  52.0
  TXSO TXSO
  6.0
  94.4
  Rushing Yards
  159.4
  TXSO TXSO
  65.0
  2.3
  RYPA
  4.2
  TXSO TXSO
  2.0
  109.9
  PenaltyYards
  67.5
  TXSO TXSO
  42.4
  1.9
  Turnovers
  1.7
  TXSO TXSO
  0.2
  Defensive Statistics
   StatisticTXSO TXSOEdgeMargin
  8
  Games
  10
   
  2
  46.9
  Points Scored
  32.0
  TXSO TXSO
  14.9
  254.4
  Passing Yards
  226.0
  TXSO TXSO
  28.4
  13.6
  PYPC
  12.8
  TXSO TXSO
  0.7
  9.0
  PYPA
  7.9
  TXSO TXSO
  1.1
  66.4
  Completion PCT
  61.5
  TXSO TXSO
  4.8
  172.6
  Rushing Yards
  192.5
   
  19.9
  5.0
  RYPA
  4.4
  TXSO TXSO
  0.7
  84.8
  PenaltyYards
  74.1
   
  10.7
  2.4
  Turnovers
  1.6
   
  0.8

  Statistic Breakdown
  Offensive Statistics
   StatisticTXSO TXSOEdgeMargin
  1
  Games
  1
  -
  0
  2.0
  Points Scored
  37.0
  TXSO TXSO
  35.0
  45.0
  Passing Yards
  209.0
  TXSO TXSO
  164.0
  6.4
  PYPC
  16.1
  TXSO TXSO
  9.7
  2.5
  PYPA
  7.7
  TXSO TXSO
  5.2
  38.9
  Completion PCT
  48.2
  TXSO TXSO
  9.3
  188.0
  Rushing Yards
  165.0
   
  23.0
  3.4
  RYPA
  5.2
  TXSO TXSO
  1.7
  184.0
  PenaltyYards
  95.0
  TXSO TXSO
  89.0
  2.0
  Turnovers
  3.0
   
  1.0