FINAL
  ScoreLineOURecordATSO-U-PPFPAEST ScoreEST Line
   Bryant
  38
  -9
  4-55-4-06-3-028.929.2
  31.5
  55.6
   Lindenwood
  3
  +9
  60.5
  3-63-4-03-4-024.130.8
  24.1
  7.4  Statistic Breakdown
  Offensive Statistics
  BRYA BRYAStatistic EdgeMargin
  9
  Games
  9
  -
  0
  28.9
  Points Scored
  24.1
  BRYA BRYA
  4.8
  240.8
  Passing Yards
  212.9
  BRYA BRYA
  27.9
  11.4
  PYPC
  13.8
   
  2.4
  6.8
  PYPA
  7.4
   
  0.7
  59.2
  Completion PCT
  53.9
  BRYA BRYA
  5.3
  123.3
  Rushing Yards
  142.9
   
  19.6
  3.9
  RYPA
  4.0
   
  0.1
  48.0
  PenaltyYards
  52.2
  BRYA BRYA
  4.2
  1.1
  Turnovers
  2.0
  BRYA BRYA
  0.9
  Defensive Statistics
  BRYA BRYAStatistic EdgeMargin
  9
  Games
  9
  -
  0
  29.2
  Points Scored
  30.8
  BRYA BRYA
  1.6
  218.9
  Passing Yards
  260.1
  BRYA BRYA
  41.2
  11.2
  PYPC
  12.8
  BRYA BRYA
  1.6
  6.7
  PYPA
  7.8
  BRYA BRYA
  1.1
  59.9
  Completion PCT
  61.2
  BRYA BRYA
  1.3
  173.8
  Rushing Yards
  153.2
   
  20.6
  4.5
  RYPA
  4.1
   
  0.4
  51.1
  PenaltyYards
  45.2
  BRYA BRYA
  5.9
  2.1
  Turnovers
  1.0
  BRYA BRYA
  1.1

  Statistic Breakdown
  Offensive Statistics
  BRYA BRYAStatistic EdgeMargin
  5
  Games
  4
  BRYA BRYA
  1
  25.4
  Points Scored
  30.0
   
  4.6
  202.0
  Passing Yards
  235.3
   
  33.3
  9.7
  PYPC
  14.0
   
  4.3
  6.2
  PYPA
  8.0
   
  1.8
  63.8
  Completion PCT
  57.3
  BRYA BRYA
  6.5
  125.6
  Rushing Yards
  166.0
   
  40.4
  3.5
  RYPA
  4.1
   
  0.6
  39.2
  PenaltyYards
  57.0
  BRYA BRYA
  17.8
  1.0
  Turnovers
  1.8
  BRYA BRYA
  0.8
  Defensive Statistics
  BRYA BRYAStatistic EdgeMargin
  5
  Games
  4
   
  1
  31.0
  Points Scored
  19.3
   
  11.8
  216.0
  Passing Yards
  221.3
  BRYA BRYA
  5.3
  12.9
  PYPC
  13.0
  BRYA BRYA
  0.2
  7.6
  PYPA
  6.6
   
  1.0
  58.7
  Completion PCT
  50.8
   
  8.0
  174.4
  Rushing Yards
  125.3
   
  49.2
  4.9
  RYPA
  3.7
   
  1.2
  54.0
  PenaltyYards
  43.0
  BRYA BRYA
  11.0
  1.8
  Turnovers
  1.5
  BRYA BRYA
  0.3

  Statistic Breakdown
  Offensive Statistics
  BRYA BRYAStatistic EdgeMargin
  10
  Games
  10
  -
  0
  29.5
  Points Scored
  28.0
  BRYA BRYA
  1.5
  253.1
  Passing Yards
  218.5
  BRYA BRYA
  34.6
  11.7
  PYPC
  13.4
   
  1.7
  7.0
  PYPA
  7.6
   
  0.6
  59.7
  Completion PCT
  56.4
  BRYA BRYA
  3.3
  123.2
  Rushing Yards
  164.8
   
  41.6
  3.9
  RYPA
  4.6
   
  0.7
  51.4
  PenaltyYards
  47.5
   
  3.9
  1.2
  Turnovers
  2.0
  BRYA BRYA
  0.8
  Defensive Statistics
  BRYA BRYAStatistic EdgeMargin
  10
  Games
  10
  -
  0
  26.9
  Points Scored
  31.2
  BRYA BRYA
  4.3
  216.5
  Passing Yards
  262.7
  BRYA BRYA
  46.2
  11.2
  PYPC
  12.3
  BRYA BRYA
  1.2
  6.5
  PYPA
  7.6
  BRYA BRYA
  1.1
  58.6
  Completion PCT
  61.9
  BRYA BRYA
  3.3
  164.9
  Rushing Yards
  154.7
   
  10.2
  4.4
  RYPA
  4.1
   
  0.2
  57.8
  PenaltyYards
  44.0
  BRYA BRYA
  13.8
  2.1
  Turnovers
  1.0
  BRYA BRYA
  1.1

  Statistic Breakdown
  Offensive Statistics
  BRYA BRYAStatistic EdgeMargin
  0
  Games
  0
  -
  0
  0.0
  Points Scored
  0.0
  -
  0.0
  0.0
  Passing Yards
  0.0
  -
  0.0
  0.0
  PYPC
  0.0
  -
  0.0
  0.0
  PYPA
  0.0
  -
  0.0
  0.0
  Completion PCT
  0.0
  -
  0.0
  0.0
  Rushing Yards
  0.0
  -
  0.0
  0.0
  RYPA
  0.0
  -
  0.0
  0.0
  PenaltyYards
  0.0
  -
  0.0
  0.0
  Turnovers
  0.0
  -
  0.0